دستی برای مهرورزی بالارفت

دردنیای مملو از کجرویها و بداخلاقیهای ما انسانها برای تکفیر وتحقیر همدیگر اراده ای محکم نیز برای صلح ودوستی جاریست .تاجاییکه بشر خردورز علایمی به فضای لایتناهی ارسال داشته بلکه این پیام زیبا را تاژرفنای گیتی به گوش هر نیوشنده ای برساند.

گرچه به انتظار پاسخ کهکشانها چشم ازآسمان نمیگیریم اما چه زیباست انگاه که دستی در طلب مهر درپیرامون نزدیکمان بالا میرود و شوق می آفریند

درپی فراخوان این وبلاگ از عزیزان میردار وطنی گلستان برای مهرورزیدن بزرگواری باگذاشتن پیامی به آرزویمان جامه عمل پوشاند و راه را هموار نمود تا به این مهربانی عمق بیشتری ببخشیم.

لذا جهت ارتباط همه علاقمندان به این پیوند آدرس وبسا یت روستای وطن را در این وبلاگ قرار داده و پیشنهاد میکنم به آن رجوع کنید

درضمن از آقای رحیم میردار وطنی دارنده سایت فوق متقابلا راهکاری مشابه را برای هم ولایتی هایش درخواست نموده وتقاضا داریم با درج مقاله ای مفصل از گذشته وگویش وهرچه که ما را برای شناخت آن عزیزان کمک نماید  درسایت خودشان ویا برای درج دروبلاگ انجمن مساعدت نمایند

تا فشردن دستهایمان دستهارا برای همدیگر تکان میدهیم

شایدپسرعموهاییم ونمیدانیم

WWW.VATANVILLAGE.BLOGFA.COM

/ 0 نظر / 21 بازدید