# چالوس

اطلاعیه تشیع جنازه غلامعلی میردارنژادیاروفادارانجمن

لشیع پیکر پاک شادروان غلامعلی میردارنژادیار وفاداز انجمن طایفه میردار و الگوی مهرورزی ودوستدار راستین همبستگی ،روز دوشنبه سوم آذر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

استمداد از صاحبنظران منطقه ومطلعین طایفه

بادرود-یکی از دغدغه های فرهنگی انجمن زدودن هرگونه شائبه تاریخی واجتماعی وفرهنگی پیرامون طایفه میباشد.دراین راستا وبدوراز هرگونه تعصبات نامعقول ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید