میرارمحله در بدو چهارمین سال

هم محلی های گرامی دهکده مجازی ما سه سال برای ساخته شدن روزگار گذراند و اینک بنظر میرسد برای باهم بودن فضای وبلاگ کافی نیست ،وکوچه های وبلاگ برای راه رفتن ورسیدن به هم بسیار سنگلاخی وناهموار است،بااینحال سه سال به هر نحوی چراغهای آبادیمان را روشن نگاه داشتیم ،اما ادامه راه با کورسوئی امکان پذیر نیست،پس از هئیت امنا و موسسین و علاقمندان به آبادانی این محله میخواهم تا آستینها را بالا زده وبرای تداوم راه ،بنای مهرورزیمان را در فضای مجازی گسترده تری برپاداریم ودر فکر ایجاد سایتی بنام (میرارمحله) باشیم .

مهرورزیمان پایدار

/ 1 نظر / 21 بازدید
حمیدرضا میردار منصورپناهی (تهران)

با تشکر از زحماتتان در این سه سال , خدا قوت