آقایان مهدی ومحمد میردار هادی پور

پیروزی در انتخاب شورای شهر وکسب اعتماد مردم فهیم مرزن آباد را تبریک گفته وامیدواریم با تلاش درجهت آسایش همه شهروندان پاسخی درخور و شایسته به این اعتماد داده وبا خوشنامی وصداقت موجب سرافرازی گردید.

هنر شما در حفظ اعتماد همه شهرونذان مایه مباهات خواهد بود

پیروز و سرفراز باشید

انجمن طایفه میردار

/ 1 نظر / 21 بازدید
علیرضامیردار منصوری

منم به نوبه خودم به اقا مهدی میردار که اکثریت ارای را کسب کرد تبریک گفته و همچنین به اقا محمد میردار ارزو موفقیت انها را دارم