جهانگیرمیردارمکاری پدرنمونه شهید به سوی عزیزش پروازکرد

چندغروبی است که قطرات اشک پاک پدر مزار شهیدش را بوسه نمی زند ،به شهید بگوئید پدر را تاب ماندن در فراقش نبود او با دلی سرشار از عشق به سویش پرواز کرده و درد دلی بیشمار دارد از جنس دلهای پر از بیم وامید برای دنیا ماندگان و ....

یادش گرامی و پر رهرو باد

/ 0 نظر / 45 بازدید