سپاسکزاری

نخست-سپاس برتو که دوقرن پیش بهر دلیل تصمیم زیبائی گرفتی تا نوادگان خودرا میراثی به زیبائی الیت ببخشی و هیچ همتائی برایش متصور نیست

دویم-سپاس بر الیتی ها وبویژه آن بانوئ الیتی که مادرانه این درخت تناور را پایه گذاشتی واین جز از همت یک مادر در وهم نگنجد

سیم -سپاس بر همه سرورانی که مشوق بودند بویژه آقای جهانگیر میردار که در تامین بودجه این پروژه سهم بزرگی داشت وآقای عیسی میردار که او هم پشتیبانی لجستیکی و مالی کرد

چهارم-این پروژه بخش تکمیلی دارد که بعهده بازماندگان دوازده فرزند مرحوم علی پناه بزرگ است تا با نصب نوار سنگی  به عرض حدود بیست سانتی متر در پای هریک ونگارش فرزندانشان ،این شجره نامه را تاحد شناخت جوانانمان کامل کنیم.بدیهی است که با همهنگی وراهنمائی در خدمت شما هستیم

تاسبزه خاک ما تماشاگه کیست

مهرورز ومهربان باشیم

این رایج ترین روایت از تاریخ فوق بوده ،منتظر نظرات شما هستیم

اسکندر میردار

/ 4 نظر / 23 بازدید
بهروز

با سلام ضمن خسته نباشی و تقدیر از کار ارزنده جنابعالی و آقا جهانگیر اگه ممکنه آدرس این مکان و همچنین عکسی دورنما از این مکان را در این قسمت بگذارید .

علی میردار منصور پناهی (از دیار دل عالم، کرمون)

با عرض سلام حضور محترم عموی عزیزم، "یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد" از این که قبول زحمت فرموده و این چنین شجره نامه ای را طراحی و اجرا نمودید کمال تشکر را دارم. ارادتمند شما

؟

در بدو ورود میردار به الیت همسری از طایفه ابراهیمی اختیار نمود آن زمان طایفه اسفندیاری وجود نداشتند که همسرش از آن طایفه باشد؟ شایان ذکر است ورود میردارها قبل از اسفندیاری بوده است

میردار منصوری

تشکرعمو