بازگشت همه بسوی اوست

عمو هانی میردار منصوری هم دویدن درجاده زندگی را به خط پایان رساند و پایمردی کرد تا چوب تداوم زندگی را جونان کورس دوی امدادی به دیگران سپرد تا ((این نغمه محبت همچنان باقی))بماند.روانش شاد ویادش گرامی باد.

انجمن به خانواده داغدارش تسلیت میگوید

/ 2 نظر / 23 بازدید
علی میردار منصور پناهی (از دیار دل عالم، کرمون)

طایفه محترم میردار، مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. درگذشتاین عزیز را به خانواده های محترم میرار (به خصوص خانواده محترم آن مرحوم) تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم . ارادتمند علی میردار منصور پناهی (از دیار دل عالم، کرمون)

حمیدرضا میردار منصورپناهی (تهران)

روحش شاد و یادش گرامی