نوروزتان پیروز

نوروزبه همه شهروندان وهمولایتیها ازخاستگاه کندوان رو-چالوس رو(الیت ودلیروانگوران رو) زانوس ومیخساز رو برار رو و مکاروتا آن دیار که چشم انداز مردمانش گستره آبی دریاست خجسته باد.با امید به اینکه دوشادوش هم سالهای بهتری سرشار از دوستی وبهروزی را بسازیم

/ 0 نظر / 23 بازدید