عموغلامعلی شمع انجمن خاموش شد

تندباد خزان در محفل عاشقانه انجمن طایفه میردار پیچید وبیرحمانه شمع خانه مهرورزانه ما را خاموش ساخت ،وما را برای از دست دادن یاری با وفا و پر انرژی سوگوار نمود.عمو غلام هرگاه دوباره پرستوهای عشق ومهربانی بر بام انجمن بنشیند ،یاد زیبای تو از یادمان نخواهد رفت وهمیشه برایمان گرامی خواهی ماند.

بدینوسیله انجمن طایفه میردار درفقدان یکی از یاران وفادار خویش سوگوار است وبا خانواده وبازماندگان آن بزرگوار همدردانه در تشیع جنازه شرکت خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا در همین وبلاگ درج خواهد شد

روانش شاد ویادش گرامی باد

انجمن طایفه میردار

/ 0 نظر / 38 بازدید