اطلاعیه تشیع جنازه غلامعلی میردارنژادیاروفادارانجمن

لشیع پیکر پاک شادروان غلامعلی میردارنژادیار وفاداز انجمن طایفه میردار و الگوی مهرورزی ودوستدار راستین همبستگی ،روز دوشنبه سوم آذر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
مازندران
2 پست
چالوس
2 پست
کلارستاق
2 پست
الیت
2 پست