در روزهای گذشته دو خبر غرورافرین را دریافت کردیم        1-اقای عیسی میردار دهیارنمونه استان مازندران شده ودر ازمون سراسری دهیاران نمره ممتاز را کسب نموده هست   2-همچنین اقای محمد میردار فرزند اقای شمسین میردار در ازمون تیزهوشان مدارس شهرستان کرج نیز به رتبه بالا دست یافته است.انجمن طایفه میردار به این دو عزیز تبریک گفته واز همه خانواده ها و اعضای طایفه تقاضا دارد تا هرگونه اخبار مربوط به طایفه را جهت درج و اطلاع به چاپخانه چالوس و یا به ادرس                                        esmirdar@yahoo.com ارسال نمایید.