بادرودبرشماخویشان نااشنا

انجمن درراستای اهداف رمزگشایی خاستگاه قومی وتنویرپاره ایازابهامات در پیرامون خویش ازکلیه علاقمندان اهالی میردار وطنی و یا هرعنوانی که این خویشان نااشنا بویژه درحومه مینودشت دارند استدعاداریم تاباارتباط به این وبلاگ ویا راههای دیگرنسبت به اشنایی بیشتر اقدام نمایند

درصورت تمایل نسبت به گویش محاوره جاری و احیانا گذشته و موقعیت دقیق محل سکونت سوابق قومی وهرگونه اگاهی که باب گفتمان را بگشاید برای ما جالب خواهد بود

در ضمن دیگران نیز اگر دانسته ای دارند برمامنت گذاشته و مارا از دانش خویش بهره مند سازند

درپایان جهت رفعدغدغه برخی که خطر و یا هدف قومگرایی را برای انجمن متصور میباشند ضمن دعوت به مطالعه نوشتارهای اغازین این وب ورجوع به اساسنامه انجمن مجددا مطابق مفاد موارد فوق یاداور میشوم که برخودمی بالیم شهروندی همطراز با همه مردم منطقه و در نهایت سرفرازیم به ایرانی بودن و ارزومندیم دوشادوش همه باشندگان زمین برای خوشبختی و صلح و پیشرفت جهان بدون ستم مفید واقع گردیم

آمین