گفتاری کوتاه از طایفه میردار

از جوشش یکی از سرچشمه های رودخانه چالوس تا جایی که همه سرشاخه ها دراغوش هم قرار میگیرند تا ره دریا درپیش گیرند یعنی از هریجان و دامنه های دل انگیز بالای هزارچم تا باغستانهای زیبای دشت نظیر سرود رود لالایی فرزندان طایفه میردار بوده وخواهد بود.

روستای تاریخی و سرشار از راز هریجان وطن نخستین طایفه در روبروی کوههای الامل ودر اغوش ستبر البرز مرکزی چون مادری مهربان مهر خویش بر رود نهاده تا رودخانه چالوس چونان رشته ای باشد تا مهربانی گسسته نگردد و شاید شناسه میرار نماد مهرار یا مهراور باشد و این قوم نگهدارنده مهر و ایین مهر بودهاند.

این طایفه در سرتاسر حاشیه رودخانه چالوس امروزه ماوا دارند. وروستاههای لارک انارک ساتره اوشن مکارود کتر و مرس اختصاص به انها داشته و در روستای الیت و رزان و دشت نظیر از جمعیت قابل توجهی برخوردارند. البته بخش بزرگی از این طایفه در بخش شهری مرزن اباد و چالوس و حومه ساکن هستند و میتوانند منشا تاثیرات مهمی در روند اجتماعی و تحولات و توسعه منطقه باشند.

اقای غلامحسن میردار یکی از اگاهان برجسته در مورد اصل و نسب طوایف ساکن در شهرستان چالوس قدمت میردارهای چالوس را تا بیش از هفتصد سال ارزیابی کرده وبا ادله و روایاتی که از بدو شکل گیری این طایفه ارایه می نمایند بسیار شنیدنی و تامل برانگیز است.امیدوارم همان گونه که قول دادند بزودی شاهد انتشار دانسته های گرانقدر ایشان باشیم تا مورد استفاده علاقمندان و محققان قرار گیرد.

قابل ذکر اینکه گروهی از طایفه میردار با عنوان میردار وطنی در یکی از روستاههای مینودشت استان گلستان زندگی میکنند که امیدواریم بتوانیم با همت افرادی از این عموزاده های دورافتاده در ارتباط قرار بگیریم ما بیصبرانه منتظر تحقق این ارزو هستیم.

دراینده بازهم در مورد طایفه خواهیم نوشت .وچشم انتظار یاریتان در افزایش اگاهیمان خواهیم ماند. به امید اینکه یار و شهروندی درخور و شایسته برای همه هم شهری ها و هم ولایتی های خود بوده و دست دردست هم محیطی سرشار از مهرورزی را برای خودوفرزندانمان بسازیم.